Ιατρική Νομοθεσία


Δείτε το ΦΕΚ ΦΕΚ 3958_12-9-2018 τΒ Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς ειδικευμένους ΑΔΑ 6ΡΥΔ465ΦΥΟ-337

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 3509-21.8.2018 Κατάλογος Ιατρών Εργασίας

όλο το άρθρο →

Εισαγωγή ορίων συνταγογράφησης και ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες

όλο το άρθρο →

Δείτε την εγκύκλιο: ΑΔΑ: ΨΓΘΘ465ΦΥΟ-ΧΟ7 – Διενέργεια εμβολιασμού με το εμβόλιο BCG σε νεογνά και παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

όλο το άρθρο →

Δείτε την εγκύκλιο: MoH. 2018.07.18. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_GDPR v2.2 Πηγή: ΥΥΚΑ

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2283_15-6-2018 τΒ Όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας των ΜΗΝ ειδικοτήτων οφθαλμολογίας, πλαστικής χειρουργικής, ωρλ και δερματολογίας

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2179_12-6-2018 τΒ Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων που επιτρέπεται να εκτελούνται σε ιδιωτικές ΜΗΝ ΩΡΛ & Δερματολογίας

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: Κανόνες παραπομπής εξετάσεις 3η τροποποίηση 13-6-2018

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: Υπουργείο Εργασίας – Ιατροί Εργασίας – 15-6-2018

όλο το άρθρο →

ΦΕΚ 2180_12-6-2018 τΒ Παράταση εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων έως 31-8-2018

όλο το άρθρο →