Νομοθεσία


Ανήκει σε:

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ Υγείας ΑΔΑ ΨΡΝ8465ΦΥΟ-Ω4Ο – Ανάκληση της από 19-6-2019 εγκυκλίου -Συνέδρια, Επιστημονικές Εκδηλώσεις, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: Υπ.Υγείας-Τροποποίηση των Εξεταστικών Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων Πνευμ, Παθ Ανατομικής & Χειρουργικής με έδρα την Πάτρα 13-8-2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2856_5-7-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2836_5-7-2019 Εκπαίδευση στις ιατρικές ειδικότητες Φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης και της Πυρηνικής Ιατρικής

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2857_5-7-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της επεμβατικής καρδιολογίας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2854_5-7-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Παιδιατρικής

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ:  ΦΕΚ 2809/4-7-2019 Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης ελέγχου επιχορήγησης και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2806_4-7-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2798_4-7-2019 τΒ Συνεχιζόμενη Ιατρική & Οδοντιατρική εκπαίδευση ΦΕΚ 3382/3-9-2019 τ. Β΄:  ΦΕΚ 3382_3-9-2019 τΒ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΥΠ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΦΕΚ Β’2798)

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2745_3-7-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Ψυχιατρικής

όλο το άρθρο →