Νομοθεσία


Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1404_23-4-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής

όλο το άρθρο →

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1401_23-4-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της γαστρεντερολογίας

όλο το άρθρο →

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ. Υγείας ΑΔΑ 6Ψ4Ρ465ΦΥΟ-7Λ3 – Υποχρεώσεις ΥΜ για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών συσκευασίας και άλλων ρευμάτων αποβλήτων

όλο το άρθρο →

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1355_19-4-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση εντατικής νοσηλείας νεογνών και στην ειδικότητα της εργαστηριακής γενετικής

όλο το άρθρο →

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1373_22-4-2019 τΒ -Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας

όλο το άρθρο →

Δείτε την εγκύκλιο: ΕΦΚΑ Εγκύκλιος Ασφάλιση μελών ή και διαχειριστών εταιρειών μορφής ΟΕ, ΕΕ., ΕΠΕ. και ΙΚΕ

όλο το άρθρο →

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1357_19-4-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη

όλο το άρθρο →

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1356_19-4-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα ψυχιατρικής παιδιού & εφήβου

όλο το άρθρο →

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1343_194-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

όλο το άρθρο →

Δείτε το ΦΕΚ: ΥΑ Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Οφθαλμολογίας ΦΕΚ 1335_18-4-2019 τΒ΄

όλο το άρθρο →