Υπουργείο Υγείας


Ανήκει σε:

Δείτε την απόφαση: ΥΥΚΑ ΑΔΑ 7ΧΜ3465ΦΥΟ-ΗΦΩ – «Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης Υπερήχων περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ».

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ με αρ.πρωτ. 11859/8-10-2019 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης. Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Για να κατεβάσετε την απόφαση πατήστε εδώ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

δείτε την απόφαση: Υπ Υγείας Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία περιόδου Οκτώβριου 2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: Υπ. Υγείας Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2019-2020 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός ΨΩΥΕ465ΦΥΟ-ΠΓΒ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ Υγείας ΑΔΑ ΨΡΝ8465ΦΥΟ-Ω4Ο – Ανάκληση της από 19-6-2019 εγκυκλίου -Συνέδρια, Επιστημονικές Εκδηλώσεις, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: Εφαρμογή Νομοθεσίας- Ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή της Οδηγίας 2014_40_ΕΕ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: Υπενθύμιση εγκυκλίου σχετικά με τη λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: Οδηγίες προς όλες τις δημόσιες δομές της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε πολίτες κρατών μελών των ΕΕ και λοιπών Xωρών

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ Υγείας ΑΔΑ ΨΒΠ1465ΦΥΟ-ΘΓΝ – Τήρηση σειράς προτεραιότητας προγραμματισμένων ραντεβού

όλο το άρθρο →