Υπουργείο Υγείας


Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο: ΑΔΑ Ψ1Η2465ΦΥΟ-Ρ35 – Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 2446

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: Υπ. Υγείας Αναβολή εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ναρκωτικών έως 15-7-2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο: ΑΔΑ 6Ο8Ι465ΦΥΟ-6ΦΘ – Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΑΔΑ ΨΡΣΝ465ΦΥΟ-Μ3Κ – Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων 24-6-2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση: ΑΔΑ Ω9ΕΛ465ΦΥΟ-2Η9 – ΚΥΑ Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Ν. 3459_2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)» κατ΄ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ)

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΑΔΑ 789Μ465ΦΥΟ-ΕΟΖ – Συμπλήρωση της Γ2γ_57384_21-11-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ.Παύλου Πολάκη για κέντρα αίματος

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: ΑΔΑ 6ΧΘ2465ΦΥΟ-Κ0Μ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: Υπ Υγείας ΑΔΑ ΨΚΖ6465ΦΥΟ-9ΥΔ – 19-6-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΨΚΖ6465ΦΥΟ-9ΥΔ Ορθή Επανάληψη 10-7-2019-Εγκύκλιος ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω της προκήρυξης των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, αναστέλλεται από τις 11/6/2019 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την αριθμ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.43395/06-06-2019 (ορθή επανάληψη) Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία)  στα

όλο το άρθρο →