Υπουργείο Υγείας


Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΠΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1650 Αναβολή εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ναρκωτικών

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 1536

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΑΔΑ ΨΗΡΤ465ΦΥΟ-10Γ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα έγγραφα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 1231 1232

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 1431

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ 1426

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ Υγείας ΑΔΑ Ω1ΛΜ465ΦΥΟ-10Α – Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Σχολικό έτος 2019-2020   Ερμηνευτική εγκύκλιος για ΑΔΥΜ έτους 2015: Υπ. Υγείας: Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινίσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της αρ Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, (ΦΕΚ 1296 τ. Β΄/2014) ΚΥΑ με τίτλο «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ. Υγείας ΑΔΑ 6Ψ4Ρ465ΦΥΟ-7Λ3 – Υποχρεώσεις ΥΜ για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών συσκευασίας και άλλων ρευμάτων αποβλήτων

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο: ΑΔΑ 6ΘΛΑ465ΦΥΟ-ΛΟΛ – Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 39 της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ_Γ.Π.80157_31-10-2018 (Β 4898) ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 39 του ΕΚΠΥ ΦΕΚ 1318_17-4-2019 τΒ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο: Αναγνώριση νοσοκομειακής μονάδας για άσκηση γιατρών (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

όλο το άρθρο →