Υπουργείο Υγείας


Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση: YA Tροποποίηση (ΦΕΚ 314 Β) ΥΑ «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας»

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ερωτηματολόγιο: 6Ξ89465ΦΥΟ-ΔΑΡ-Υπ. Υγείας-Ερωτηματολόγιο

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 2775

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 2726

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 2690

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 2728

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση: ΥΑ Σχετικά με εκδήλωση θετικής ή αρνητικής δήλωσης για δωρεά οργάνων – μεταμόσχευση

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΦΕΚ 4698 Β 2018 Ηλικιακό όριο παρακολούθησης παιδιών και εφήβων από Παιδιάτρους

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 6ΞΛ6465ΦΥΟ-ΔΨ5

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 2590

όλο το άρθρο →