Υπουργείο Υγείας Archives - Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας


Ανήκει σε:

Δείτε την εγκύκλιο: 783Ι465ΦΥΟ-ΦΧ6

όλο το άρθρο →

Δείτε την Υπουργική Απόφαση: ΑΔΑ ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ – Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ

όλο το άρθρο →

Δείτε την εγκύκλιο: ΑΔΑ 9Θ2Ο465ΦΥΟ-Τ2Ω – Διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΑΔΑ 73ΞΝ465ΦΥΟ-ΔΤΟ -Ενημέρωση σχετικά με έγκριση ΚΕ.Σ.Υ.για Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παιδιών

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρκάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο: 7ΝΗΦ465ΦΥΟ-8ΨΣ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο: 6ΙΓΩ465ΦΥΟ-ΚΔΦ Εγκύκλιος-Απαγόρευση καπνίσματος

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: Υπ. Υγείας-Καθορισμός εξειδίκευσης στην επεμβατική ακτινολογία  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα σχετικά έγγραφα: Υπ. Υγείας-αναγνώριση νοσ. μονάδας ως κατάλληλη για άσκηση των ιατρών (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) Υπ. Υγείας-αναγνώριση νοσ. μονάδας ως κατάλληλη για άσκηση των ιατρών (ΛΕΥΚΩΣΙΑ-χειρουργική θώρακα)

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα: 61Ν4465ΦΥΟ-ΙΙΔ  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΨΦ1Ο465ΦΥΟ-ΤΟ7

όλο το άρθρο →