Υπουργείο Υγείας


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 478

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΟΠΥΥ ΑΠ ΠΙΣ 482  

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 480

όλο το άρθρο →

Για να κατεβάσετε την Απόφαση πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε τον ΠΙΝΑΚΑ Ι πατήστε εδώ.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 273

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: Υπουργείο Υγείας ΥΑ για παράταση θητείας μελών εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων 24-1-2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: Υπουργείο Υγείας Εγκύκλιος Δηλώσεις Γέννησης- Ιατρικά Πιστοποιητικά Θανάτου 9-1-2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4558_2018 (Α’ 140) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: Ω5ΣΥ465ΦΥΟ-ΞΓ9

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2935

όλο το άρθρο →