Σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης


Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: ΕΟΠΥΥ Πιστοποίηση Παιδονευρολόγων και Αναπτυξιολόγων στον ΕΚΠΥ για την έκδοση Ιατρικών Γνωματεύσεων Ειδικών Θεραπειών Παιδιών-Εφήβων

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 15/07/2019 τίθεται σε εφαρμογή στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) το άρθρο 90 του νόμου 4600/2019 περί ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ναρκωτικών ουσιών. Στο ΣΗΣ έχουν ενταχθεί τα φάρμακα τα οποία περιέχουν ναρκωτικές ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Β, Γ και Δ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και

όλο το άρθρο →

Δείτε τα σχετικά έγγραφα: Υπουργείο Εργασίας: Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος καταβολής προνοιακών παροχών για τα άτομα με αναπηρία στην ΠΕ Αχαίας 6-9-2018 ΗΔΙΚΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας Υπουργείο Εργασίας Εγκύκλιος για γιατρούς -28-2-2018 Διαδικασία Φακέλου προς ΚΕΠΑ ΟΠΕΚΑ οδηγος_προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων Δικαιολογητικά προνοιακών επιδομάτων NEO κατά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης Πληροφορίες για

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: ΠΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ 2314 Σχετικά με συνταγογράφηση εμβολίου Pneumovax 23

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σε pdf: ΕΟΠΥΥ Σχετικά με δίμηνες συνταγές από 29-5-2017

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Ανακοίνωση 23-05-2016

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ: ΦΕΚ 1115_19-4-2016 τΒ΄   Δείτε την απόφαση ΑΔΑ: ΩΓΔ7465ΦΥΟ-Η9Κ – Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Υ9/οικ.70521/14-8-2014 (ΦΕΚ 2243/Β’/18-8-2014) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε εδώ: ΕΟΠΥΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΚΠΥ 04-04-2016

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Κάντε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο: ΗΔΙΚΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

H χρήση του USB TOKEN αφορά αποκλειστικά, στην παρούσα χρονική στιγμή, την πρόσβαση στην εφαρμογή της ΗΣ 5-8-2015 Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση του USB TOKEN (ΑΔΔΥ) που έχουν παραλάβει οι χρήστες Ιατροί της ΗΣ αφορά αποκλειστικά, στην παρούσα χρονική στιγμή, την πρόσβαση στην εφαρμογή της ΗΣ (εναλλακτικά της χρήσης με username / password). Θα

όλο το άρθρο →