Γενικά


Το Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών, Μορφωτικό και Πολιτιστικό Τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, προτείνει μαθήματα ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ στη Γαλλική γλώσσα, μέσω ειδικά επεξεργασμένου Πανεπιστημιακού υλικού. Απευθύνονται σε Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Ο κύκλος αυτών των μαθημάτων, θα ολοκληρωθεί με την απόδοση διπλώματος κατόπιν εξετάσεων, με τίτλο »DFP Médical» που είναι αναγνωρισμένο από το Γαλλικό Επιμελητήριο

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Μηνιαία Ενημέρωση Αυγούστου 2019, δείτε εδώ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Μηνιαία Ενημέρωση Ιουλίου 2019, δείτε εδώ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία Μπακοπούλου 15 Νέο Ψυχικό, Αθήνα 15451 Greece

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Μηνιαία Ενημέρωση Ιουνίου 2019, δείτε εδώ  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2511

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: ΙΣ Έβρου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. 2019-2020  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το Δελτίο Τύπου: https://eelke.gr/deltia-typou/282-6o-sinedrio-eeke

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την εγκύκλιο: ΑΔΑ 6ΞΝ8465ΦΥΟ-6Σ1 – Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας

όλο το άρθρο →