Επιτροπές Ιατρικού Συλλόγου


Επιτροπές αδειοδότησης Ιατρείων:

α) Περιστερόπουλος Φίλιππος – Κωστακιώτης Δημήτριος

β) Μαστοράκου Άννα – Καρατζάς Νικόλαος

γ) Πατριαρχέας Γεώργιος – Καρούζος Νικόλαος

Αναπλ. μέλος: Τουγλαρίδης Θεόδωρος.

 

Επιτροπή Νοσοκομείων:

Καρβελάς Φώτιος

Σκρουμπής Γεώργιος

Μέγας Παναγιώτης

Γατοπούλου Αικατερίνη

 

Επιτροπή κοινωνικού ιατρείου:

Σκρουμπής Γεώργιος

Κωστακιώτης Δημήτριος

Καρβελάς Φώτιος

 

Υπεύθυνοι για συνεργασία με  ΤΣΑΥ:

α) με τοπικό γραφείο ο κ. Πατριαρχέας Γεώργιος

β) με Κεντρική Υπηρεσία η κ. Μαστοράκου Άννα