Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής ,
σας γνωρίζουμε ότι η
Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο
«Up to date – Πνευμονική Αποκατάσταση σε Χρόνια Αναπνευστικά νοσήματα»
θα διεξαχθεί  την 1η Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαππείου.

Πληροφορίες: https://bit.ly/2DbaIz6