Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του
7ου Επιστημονικού Forum «Τα νέα φάρμακα στην ογκολογία: από την έρευνα στην πράξη»
που διοργανώνει η Εταιρεία Μελέτης Νέων Φαρμάκων στην Ογκολογία
στις 10-11 Μαΐου 2019 στον Πολυχώρο ΤΙΤΑΝΙΑ, στις Σπέτσες.

 

Πληροφορίες: programma