ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών και ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ»