Δείτε το: Κοισπε Αχαΐας Ημερίδα »Προβλήματα Τρίτης Ηλικίας και Διαδικτυακές Εφαρμογές»