Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

Ξενοδοχείο «Αστήρ» στην Πάτρα

ώρα 10:00 π.μ.

Πρόγραμμα Ημερίδας