Πρόωρος Τοκετός Ιατρογενής – Αυτόματος που θα πραγματοποιηθεί στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία σε συνεργασία με το Fetal Medicine Foundation (UK) και το Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2XHPvE6