Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 – Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΚΑΛΑΜΑΤΑ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HORIZON BLU

Τελικό Πρόγραμμα 

Πληροφορίες:

Free Spirit

Τηλ.: 210 6048260, 210 6047476
Fax.: 210 6047457

email: [email protected]