Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

23 & 24 Φεβρουαρίου 2019

Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Πληροφορίες:

Ε.Μ.Γ.Ε.

Διεύθυνση: Αλκαίου 10, 11528 Αθήνα

Τηλ. 210 7774607 – Φαξ. 2107774609

[email protected]