ΦΟΡΕΑΣ: Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-22 Φεβρουαρίου 2019

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αμφιθέατρο, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός»

Επικοινωνία:

VitaCongress

Παπαδιαμαντοπούλου 4
11528 Αθήνα
Tηλ. (210) 72 54 360
Fax. (210) 72 54 363
e-mail: [email protected]