ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-03 Νοεμβρίου 2019
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αθήνα, Ξενοδοχείο AMARILIA

Επικοινωνία:

VitaCongress

Παπαδιαμαντοπούλου 4
11528 Αθήνα
Tηλ. (210) 72 54 360
Fax. (210) 72 54 363
e-mail: [email protected]