1ο Πολυθεματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

Ημερομηνία : 03/11/2017 – 04/11/2017

Χώρος : Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Πόλη : Θεσσαλονίκη

Επιστημονική Εταιρεία : Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών

Επαγγελματίας Οργανωτής : Ελληνική Εταρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής