ΕΠΩΔΥΝΟΣ ΩΜΟΣ – Κλινικό φροντιστήριο

Ημερομηνία : 05/11/2017

Χώρος : Αίθουσα Διαλέξεων Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Πόλη : Αθήνα

Επιστημονική Εταιρεία : Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ) Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών (ΠΕΕΦ)

Επαγγελματίας Οργανωτής : MegaMed