«Η εταιρεία  ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για το υποκατάστημα της στη Πάτρα. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210748705.»