Το ΤΥΠΕΤ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ιατρού, που να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το αγροτικό του, για την κατασκήνωση της Λούτσας Πρεβέζης από 6.8.2018 μέχρι και 16.8.2018.

Η αποζημίωση ορίζεται περίπου σε € 750 καθαρά με κάλυψη ασφάλισης, διαμονής και διατροφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο mail [email protected] με κοινοποίηση στο [email protected].

Ι. Τσατσάς

Μέλος Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ

τηλ. 2610637212 κιν. 6946681173