Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

ΟΑΤΥΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  τα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.