Ιατρός ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ζητείται για μόνιμη συνεργασία για την κάλυψη αναγκών του εργαστηρίου Υπερήχων, απλού ακτινολογικού και μαστογραφίας της Κλινικής ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ στον Πύργο .

τηλ. επικοινωνίας 6988050478    Δημήτριος Κωνσταντινίδης Καρδιολόγος
emai     [email protected]