Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης:

Δήμος Αγρινίου Περίληψη Διακήρυξης για την «παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου