Δείτε την προκήρυξη: ΓΝ-ΚΥ ΚΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 6ΙΘΚ46907Κ-3ΥΞ

Λήξη προθεσμίας 27/9/2017.