Δείτε την ενημέρωση: Dubai and Abu Dhabi, France-, Muscat- Oman