ΦΕΚ 74/19-5-2017 τ.Α΄ Άρθρο 85 - ΠΦΥ - Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας