ΦΕΚ 4874 τΒ’ 01-11-2018 ΚΥΑ για διπλώματα οδήγησης & Εγκύκλιος για ιατρικές εξετάσεις που αφορούν σε οδηγούς και υποψήφιους οδηγούς