ΦΕΚ 2836/5-7-2019 τΒ΄ Εκπαίδευση στις ιατρικές ειδικότητες Φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης και της Πυρηνικής Ιατρικής