ΦΕΚ 2746_4-8-2017 τ.Β΄"Μεταβολή κλίμακας rebate από 01-08-2017" - Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας