ΦΕΚ 1560/8-5-2018 τ.Β΄ – ΦΕΚ 1560_8-5-2018 τΒ Αντικατάσταση πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων χαρακτηρίζεται επ’ αόριστον