Υπ. Εργασίας: Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος»


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος για μειωμένη εισφορά σε ασφαλισμένους με 40 έτη ασφάλιση 29-1-2018