Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων συνταξιοδότησης»


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠ ΠΙΣ 762