RSS Φορέων Υγείας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 17-01-2018 [...]
Τε, 17 Ιαν, 2018
Source ΕΟΠΥΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 17-01-2018 [...]
Τε, 17 Ιαν, 2018
Source ΕΟΠΥΥ
Οδηγίες προς παρόχους νέων κατηγοριών συμβάσεων για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ - 7Δ9ΕΟΞ7Μ-Θ7Κ [...]
Τε, 17 Ιαν, 2018
Source ΕΟΠΥΥ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΚΠΥ 16-01-2018 [...]
Τρ, 16 Ιαν, 2018
Source ΕΟΠΥΥ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΚΠΥ 16-01-2018 [...]
Τρ, 16 Ιαν, 2018
Source ΕΟΠΥΥ