Γραφείο Πάτρας


ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ


Γραφείο Πάτρας:

Δ/νση: Πλατεία Γεωργίου Α΄ 20
Τκ.: 262 21 – Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610270511
Φαξ: 2610270211

 

Προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ, επισημαίνονται κάποιες τυποποιημένες διαδικασίες:

 • Η περιήγηση στην ιστοσελίδα του ΤΣΑΥ πρέπει να πραγματοποιηθεί με επικαιροποιημένα προγράμματα περιήγησης (internetexplorer, Mozilla Firefox,Chrome, κλπ). Σε περίπτωση απώλειας κωδικών εισόδου, θα πρέπει να ζητηθεί βοήθεια στα τηλέφωνα επικοινωνίας : 2132169340-349.
 • Μετά τη σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς, επιλέγουμε από το μενού «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» –>«ηλεκτρονικός φάκελος ασφαλισμένου» και προβαίνουμε σε «Ανανέωση Ηλεκτρονικού Φακέλου», πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία, προκειμένου να συγχρονιστεί ο Ηλεκτρονικός φάκελος με τα στοιχεία της Υπηρεσίας.
 • Η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου ασφαλισμένου πρέπει να πραγματοποιηθεί κάθε φορά που υπάρχει εργασιακή μεταβολή ή κατ’ελάχιστον μία φορά το χρόνο.  Σε περίπτωση που χρειαστεί βοήθεια, πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία προς τη Μονάδα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (ΜΟ.ΔΙ.Σ.), στα τηλ: 213-0094776 & 213-0094753 & 213-0097025 & 213-0097042, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 4.30 μ.μ.
 • Η ορθολογική διαδικασία όσον αφορά την ονοματοδοσία των έμμεσων μελών διενεργείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό αποδεικτικό ονοματοδοσίας ( βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη βάπτισης, κλπ) στα ΚΕΠ (κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών) ή σε όποιο περιφερειακό γραφείο ΕΦΚΑ (πχ Γούναρη) διαθέτει υπάλληλο με την ιδιότητα του πιστοποιημένου καταχωρητή ΑΜΚΑ.
 • Για τους νέους ιατρούς μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ, δεν υπάρχει ΑΜ ΤΣΑΥ, αλλά μόνο ΑΜΚΑ, το οποίο καταγράφεται σε όλα τα νόμιμα έγγραφα και στη σφραγίδα του ιατρού.
 • Το αίτημα για απόκτηση Ευρωπαϊκής κάρτας διενεργείται μέσω της κεντρικής υπηρεσίας όπως αναλυτικά καταγράφεται στην ιστοσελίδα www.tsay.gr –>περίθαλψη –> έκδοση ΕυρωπαΪκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=1263&nt=18&lang=1 .
 • Ο κωδικός ΔΙΑΣ που ζητείται από τους λογιστές για διάφορους λόγους, αποτελείται από τον αριθμό 2080+ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, χωρίς κενά.
 • Τέλος, παρατίθεται το ωράριο εξυπηρέτησης της κεντρικής υπηρεσίας ΤΣΑΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2169300
Τηλεφωνικές συναλλαγές με το κοινό

Πέμπτη όλο το πρωϊνό,

Τις υπόλοιπες ημέρες:
Τμήμα Εσόδων: 07:30-09:00 και 14:00-15:00
Τμήμα Συντάξεων: 14:00-15:00
Τμήμα Μητρώου: 14:00-15:00

_______________________________________________________________________________________________

 

ΧΡΗΣΙΜΑ:

Δικαιολογητικά εγγραφής στο ΤΣΑΥ

Ασφαλισμένοι

Περίθαλψη

Συντάξεις

Εγκύκλιοι τρόπου υπολογισμού συντάξεων ν.4387/16 & έντυπα αιτήσεων

Για να διαβάσετε το νέο τρόπο υπολογισμού συντάξεων παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Για έκδοση Ανταποδοτικής σύνταξης παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ
 • Για έκδοση Εθνικής σύνταξης παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ
 • Για έκδοση σύνταξης λόγω θανάτου παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ
 • Για επανυπολογισμό σύνταξης παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ

Για τις αιτήσεις επιλέξτε :

 • για την αίτηση λόγω γήρατος πατήστε ΕΔΩ
 • για την αίτηση λόγω αναπηρίας πατήστε ΕΔΩ
 • για την αίτηση λόγω θανάτου πατήστε ΕΔΩ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πηγή:  ΤΣΑΥ