Πατήστε στον παρκάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

7ΝΗΦ465ΦΥΟ-8ΨΣ