Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

  ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – Ψ414465ΦΥΟ-ΘΩΑ