Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΥΑ για προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης