Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό έγγραφο:

Σχετικά με λειτουργία ιατρείου Γενικής Ιατρικής