Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα – ΑΔΑ Ψ6ΒΦ465ΦΥΟ-8ΩΦ –