Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ 2897