Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4558_2018 (Α’ 140) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ