Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠ ΠΙΣ 2922