Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση:

ΥΑ Σχετικά με εκδήλωση θετικής ή αρνητικής δήλωσης για δωρεά οργάνων – μεταμόσχευση