Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό έγγραφο:

Εξαίρεση κατάθεσης αιτημάτων οργάνωσης & υλοποίησης δράσεων αμιγώς προληπτικών εξετάσεων μαθητών