Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΑΔΑ 73ΞΝ465ΦΥΟ-ΔΤΟ -Ενημέρωση σχετικά με έγκριση ΚΕ.Σ.Υ.για Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παιδιών