Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό έγγραφο:

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής κλπ.