Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

6ΙΓΩ465ΦΥΟ-ΚΔΦ Εγκύκλιος-Απαγόρευση καπνίσματος