Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα:

ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2764