Δείτε την εγκύκλιο:

MoH. 2018.07.18. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_GDPR v2.2

Πηγή: ΥΥΚΑ