Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ. Σ.ΜΠΕΡΣΙΜΗ AΠ ΠΙΣ 2272